پلی پروپیلن پیوند شده با آنییدرید مالئیک

پلی پروپیلن پیوند شده با آنییدرید مالئیک

پلی پروپیلن پیوند شده با آنییدرید مالئیک یک پلی پروپیلن کارآمد  است، که به عنوان عامل اتصال در کامپوزیت پلیمری تقویت  شده خمیر چوب (WPS) استفاده می شود و نوع پلی الیفین مثل PP  این محصول به عنوان عامل پرکننده های معدنی استفاده می شود، مثل: CaCo3، میکا، طلق و کامپاندهای پلی پروپیلن پرشده با میکا .

خصوصیات

  • به دست آوردن پراکندگی و توزیع مناسب پرکننده در ماتریس پلیمر
  • به دست آوردن پراکندگی و توزیع مناسب چوب در ماتریس پلیمر و کمترین شکست در شکل WPC
  • از بین بردن تنوع خروجی
  • به دست آوردن ثبات بعدی و افزایش صافی سطح محصول نهایی
  • ایجاد خواص مکانیکی متعادل و کارآمدتر
  • بهبود خواص مکانیکی مثل مقاوت کششی و خواص فشاری ماده

دیتاشیت:

اسکرول به بالا